• 20-ta Jubileuszowa Konferencja Telematyka Systemów Transportowych
W dniach 28 – 29 października 2020 r. miała miejsce jedna z bardziej znaczących krajowych konferencji w branży nowych technologii w transporcie, 20-ta Jubileuszowa Konferencja Naukowa „Telematyka Systemów Transportowych” TST’20, organizowana Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu. W Konferencji, objętej patronatem Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk, uczestniczyli przedstawiciele większości polskich uczelni  prowadzących kierunki nauczania związane z transportem oraz doktoranci z tych uczelni. Pojawili się również naukowcy z uczelni zagranicznych oraz przedstawiciele przemysłu związanego z rozwojem inteligentnych rozwiązań w transporcie.
Z uwagi na sytuację pandemii COVID – 19  w Polsce i w krajach europejskich oraz gwałtowny wzrost liczby zachorowań w kraju, organizatorzy konferencji TST’20
postanowili zorganizować ją w formie zdalnej telekonferencji. Konferencja została przeprowadzona w niestandardowym  miejscu, w Wirtualnym Centrum Konferencyjnym,
w siedzibie firmy informatycznej WASKO SA w Gliwicach. W ten sposób doszło do unikalnego wydarzenia, którego formuła była dla większości niezwykle zaskakująca i
atrakcyjna. Uczestnicy wydarzenia ocenili je bardzo pozytywnie, mocno podkreślając nowatorski sposób zbudowania relacji, w czasach kiedy wszyscy jesteśmy zmęczeni
brakiem fizycznych kontaktów i spotkań.  
Po otwarciu konferencji przez Prezesa Zarządu PSTT, prof. Jerzego Mikulskiego, nastąpiła cała seria ciekawych prezentacji. Odbyły się dwie 3-godzinne sesje każdego dnia, na których przedstawiono blisko 40 referatów, a w konferencji uczestniczyło zdalnie ponad 60 uczestników.
 
W przerwach sesji odbyła się również dyskusja, gdzie oczywiście wśród poruszanych tematów nie mogło zabraknąć tematu zagrożeń w transporcie spowodowanych czasem
pandemii. W dyskusji podkreślano też plusy nowej sytuacji – w konferencji mogła wziąć udział spora liczba osób, a wydarzenie było bezpieczne. Wszystkie wystąpienia
prelegenci mogli przeprowadzić z własnych domów lub miejsc pracy, a uczestnicy podobnie, prawie na własnej kanapie, mogli wziąć w niej udział. Dzięki odpowiednim
narzędziom każdy mógł zadać pytanie i uzyskać odpowiedź w czasie rzeczywistym. Organizatorom przyjemność sprawiły słowa doceniające działania Polskiego
Stowarzyszenia Telematyki Transportu w wysiłkach na rzecz wspomagania transportu oraz poprawy warunków odbywania podróży i bezpieczeństwa w transporcie.

Komitet naukowy

J. Mikulski Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu
E. van Berkum University of Twente, Netherlands
M. Bregulla Ingolstadt University of Applied Sciences, Germany
F. Busch Technische Universität München, Germany
R. van Duin Delft University of Technology, Netherlands
P. Engelseth Molde University College, Norway
G. Gentile Universita di Roma „La Sapienza”, Italy
M. Givoni Tel-Aviv University, Israel
P. Groumpos University of Patras, Greece
H. Hadj-Mabrouk Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, France
S. Iwan Akademia Morska w Szczecinie
A. Janota University of Zilina, Republic of Slovakia
U. Jumar Inst. f. Automation & Kommunikation, Germany
A. Kalašová University of Zilina, Republic of Slovakia
R. Kozłowski Uniwersytet Łódzki
J. Krimmling Technische Uniwersität Dresden, Germany
O. Krettek RWTH Aachen, Emeritus Profesor, Germany
M. Luft Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Z. Łukasik Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
M. Michałowska Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
P. Pirbyl Czech Technical University, Czech Republic
M. Poliak University of Zilina, Republic of Slovakia
C. Pronello Politecnico di Torino, Italy
K. Rástočný University of Zilina, Republic of Slovakia
A. da Silva Carvalho University of Porto, Portugal
J. Szpytko Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
R. Thompson University of Melbourne, Australia
R. Toledo-Moreo Universidad Politécnica de Cartagena, Spain
A. Weintrit Uniwersytet Morski w Gdyni
P.Zalewski Akademia Morska w Szczecinie
E. Załoga Uniwersytet Szczeciński

Opłaty konferencyjne

Opłata konferencyjna obejmuje udział w spotkaniu przeprowadzanym w systemie on-line (koszty aktywacji serwisu, obsługi IT użytkowników i monitorowania dostępności), publikację artykułów oraz odtworzenie nagrań z prezentacji, udostępnionych po zakończeniu wydarzenia.


Autor 3300 PLN
Współautor/współautorzy (dodatkowo) 3100 PLN
Członkowie Komitetu Naukowego
3000 PLN
Członkowie PSTT
3100 PLN
Doktoranci, jako pierwsi autorzy
2800 PLN
Osoba towarzysząca. Uczestnictwo bez referatu 2500 PLN
Opłata za każdy dodatkowy artykuł tego samego
autora/grupy autorów (każdy autor/grupa autorów może zgłosić maksimum dwa referaty)
600 PLN
Opłata za dodatkowe materiały konferencyjne
i pokonferencyjne
300 PLN

Powyższe ceny zawierają VAT

Forma referatu

Po rejestracji uczestnictwa, autorzy powinni zgłosić abstrakt, korzystając z linku przesłanego emailem potwierdzającym rejestrację.
Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu referatu należy przesłać elektroniczną wersję artykułu w języku angielskim.
Rekomendowana objętość zgłaszanego referatu – 14 stron.
Opłata za dodatkowe strony (maksymalnie 4) wyniesie za każde 2 strony – 400 PLN.
Zakwalifikowane referaty zostaną opublikowane:
w wydawnictwie Springer „Communications in Computer and Information Science” lub
– w czasopiśmie naukowym „Archives of Transport System Telematics”
Bez uiszczenia opłaty konferencyjnej i wygłoszenia przez autora referatu na konferencji referaty nie zostaną opublikowane.

Rejestracja

Miejsce konferencji

Z uwagi na aktualną sytuację pandemii COVID – 19 w Polsce i w krajach europejskich oraz gwałtowny wzrost liczby zachorowań w województwie małopolskim organizatorzy konferencji „Telematyka Systemów Transportowych” TST’20 postanowili zorganizować ją w dniach 28 – 29 października 2020 r. w formie zdalnej telekonferencji (dwie 3 godzinne sesje każdego dnia).

Centrum przeprowadzenia konferencji będzie w siedzibie firmy informatycznej WASKO SA w Gliwicach.

Kontakt

Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu
ul. Józefa Gallusa 5/3, 40-594 Katowice
e-mail: sekretariat@pstt.eu
jerzy.mikulski@pstt.eu
tel: +48 661 401 397
+48 602 226 799