O konferencji TST’18

O konferencji TST'18

POBIERZ PROGRAM KONFERENCJI

Cele konferencji
XVIII konferencja „Telematyka Systemów Transportowych” TST’18 odbędzie się w dniach 20 – 24 marca 2018 r. w Krakowie, jako już 18-te międzynarodowe spotkanie przedstawiające osiągnięcia i zastosowania systemów telematycznych w praktyce. Konferencja pozwoli na wymianę doświadczeń i zapoznanie się z najnowszymi technologiami i kierunkami rozwoju inteligentnych systemów transportowych w obszarze infrastruktury wszystkich rodzajów transportu.
Pojęcie inteligentnych systemów transportowych odnosi się do innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych w transporcie, ułatwiających funkcjonowanie infrastruktury transportowej oraz poprawiających bezpieczeństwo użytkowników ruchu. Inteligentne systemy transportowe przyczyniają się do optymalizacji transportowej mobilności oraz podwyższenia jakości usług transportowych, co z kolei przekłada się na pozytywne skutki gospodarcze, zmniejszenie oddziaływania na środowisko i poprawę bezpieczeństwa ruchu.
Celem konferencji będzie zapoznanie uczestników z najnowszymi tendencjami usprawnienia transportu, wynikającymi z aktualnych światowych osiągnięć telematyki. Służyć będzie ona szerokiej wymianie doświadczeń, a także umożliwi wymianę opinii praktyków i naukowców związanych z transportem.
Organizatorzy konferencji zapraszają do współpracy wszystkich, którzy chcieliby zaprezentować swoje osiągnięcia w dziedzinach związanych z tematyką konferencji. Udział w konferencji będzie dobrą okazją do zaprezentowania dotychczasowego dorobku i nakreślenia kierunków rozwoju telematyki transportu.

Tematyka konferencji TST’18

Tematy konferencji związane są z ogólnie pojętą telematyką i jej wykorzystaniem w transporcie. W szczególności referaty powinny dotyczyć następującej problematyki:

– Strategie wprowadzania rozwiązań telematyki transportu
– Ekonomia i polityka transportowa
– Inteligentne systemy transportowe i ich architektura
– Systemy sterowania i zarządzania w transporcie
– Usługi telematyczne
– Wyposażenie pojazdów w środki telematyki
– Bezpieczeństwo systemów telematyki transportu

Organizator:
– Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu
przy partnerstwie Miasta Krakowa

Patronat honorowy
– Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury
– Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego
– Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk

Współorganizator

– Kopalnia Soli w Wieliczce

Współpracujące uczelnie:
– Akademia Morska w Gdyni
– Akademia Morska w Szczecinie
– Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej
– Politechnika Warszawska
– Politechnika Wrocławska
– Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
– Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
– Uniwersytet Łódzki
– Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
– Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Współpracujące instytucje:
– Ministerstwo Infrastruktury
– Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
– Instytut Kolejnictwa
– Instytut Transportu Samochodowego
– Stowarzyszenie ITS Polska
– Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
– Stowarzyszenie Elektryków Polskich
– Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego
– Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji AGH – UNESCO

Współpracujące media:
Communications in Computer and Information Science; Springer Verlag
Archives of Transport System Telematics
Inteligentne Miasta i Regiony
– Drogownictwo
– Przegląd Komunikacyjny
– Raport Kolejowy
– Transport i Komunikacja
– Transport Miejski i Regionalny
– Współczesne Systemy Transportowe
– Multimedialne Wydawnictwo Naukowe Wykładnia
– Truck&Business Polska

Springer2    CCIS-Logo    ATST       imir

drogow2      pk2      raport_logo2  

TIK6       logo_tmir2       wst2                 

Patronat honorowy:

                                                 

 

Sponsorzy:

               

                                         

 

KOMITET HONOROWY
T. Corejová – University of Zilina, Republic of Slovakia
A. Grzybowski – Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Z. Łukasik – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
P. Poita – Brest Technical University, Republic of Belarus
L. Sladkeviciene – Vilnius College of Technologies and Design, Lithuania
J. Spalek – University of Zilina, Republic of Slovakia
W. Wawrzyński – Politechnika Warszawska, Komitet Transportu PAN
R. Srp – Network of National ITS Associations, Brussels
W. Ślączka – Akademia Morska w Szczecinie
M. Ślezak – Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie
R. Tomanek – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
A. Żurkowski – Instytut Kolejnictwa w Warszawie

 

KOMITET NAUKOWY
Jerzy Mikulski (Przewodniczący) – Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu
M. Bregulla – Ingolstadt University of Applied Sciences, Germany
A. Bujak – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
M. Bukljaš – Skocibušic University of Zagreb, Croatia
F. Busch – Technische Universität München, Germany
A. da Silva Carvalho – University of Porto, Portugal
M. Chrzan – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
R. van Duin – Delft University of Technology, Netherlands
M. Franeková – University of Zilina, Republic of Slovakia
G. Gentile – Universita di Roma „La Sapienza”, Italy
M. Givoni – Tel-Aviv University, Israel
P. Groumpos – University of Patras, Greece
S. Iwan – Akademia Morska w Szczecinie
M. Jacyna – Politechnika Warszawska
A. Janota – University of Zilina, Republic of Slovakia
J. Januszewski – Akademia Morska w Gdyni
U. Jumar – Instit. f. Automation & Kommunikation, Germany
A. Kalašová – University of Zilina, Republic of Slovakia
R. Kozłowski – Uniwersytet Łódzki
J. Krimmling – Technische Universität Dresden, Germany
O. Krettek – RWTH Aachen, Emeritus Professor, Germany
M. Luft – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
A. Lewinski – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
A. Maczyński – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
M. Michałowska – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
G. Nowacki – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
D. Perakovic – University of Zagreb, Croatia
Z. Pietrzykowski – Akademia Morska w Szczecinie
A. Prokopowicz – Instit. of Global Innovation, Economics & Logistics, USA
C. Pronello – Politecnico di Torino, Italy
K. Rástocný – University of Zilina, Republic of Slovakia
M. Siergiejczyk – Politechnika Warszawska
J. Skorupski – Politechnika Warszawska
L. Smolarek – Akademia Morska w Gdyni
J. Szpytko – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
R. Thompson – University of Melbourne, Australia
R. Toledo-Moreo – Universidad Politécnica de Cartagena, Spain
E. van Berkum – University of Twente, Netherlands
R. Wawruch – Akademia Morska w Gdyni
A. Weintrit – Akademia Morska w Gdyni
K. Wydro – Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Warszawie, prof. em.
E. Załoga – Uniwersytet Szczeciński

Opłaty

Opłaty konferencyjne

Opłata obejmuje udział w konferencji wraz z zakwaterowaniem, posiłkami, przerwami kawowymi, uroczystą kolacją oraz koszty opublikowania artykułów.

Opłata (członkowie Komitetu Naukowego) 2300 PLN
Opłata (członkowie PSTT) 2400 PLN
Opłata (autor, współautor/współautorzy)
2700 PLN
Opłata (doktoranci, jako pierwsi autorzy)
2300 PLN
Opłata (osoba towarzysząca, uczestnictwo bez referatu i bez materiałów konferencyjnych)
2000 PLN
Logo w materiałach konferencyjnych 2500 PLN
Wkładka reklamowa w materiałach konferencyjnych (cz/b) 5000 PLN
Sponsoring brązowy 15000 PLN
Sponsoring srebrny 20000 PLN
Sponsoring złoty 25000 PLN
Sponsoring platynowy 30000 PLN
Dopłata za pokój jednoosobowy
(liczba pokoi jednoosobowych ograniczona)
300 PLN
Opłata za każdy dodatkowy artykuł tego samego autora/autorów
(Każdy autor może zgłosić maksimum dwa referaty)
500 PLN
Opłata za dodatkowe materiały konferencyjne 300 PLN

 

Opłata dodatkowa w postaci sponsoringu zapewnia zamieszczenie informacji o współpracy w formie adnotacji SPONSOR i logo sponsora we wszystkich materiałach konferencyjnych i na stronie internetowej (w formie aktywnego linku), oraz udział w konferencji (odpowiednio jednego, dwóch lub trzech) przedstawicieli sponsora, druk wkładki reklamowej w materiałach konferencyjnych, dodanie produktów promocyjnych do materiałów konferencyjnych i umieszczenie standu reklamowego

Konto konferencji:

Nazwa konta: Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu
Numer konta PL 61 1940 1076 3028 5730 0000 0000
Nazwa banku: Credit Agricole Bank Polska S.A.
Swift Transfer Code: AGRIPLPR
Tytuł wpłaty: TST2018 + nazwisko wpłacającego

ważne terminy

Rejestracja zgłoszeń z referatem do 15.12.2017
Dostarczanie streszczeń do 15.12.2017
Rejestracja zgłoszeń bez referatu
do 04.03.2018
Informacja o zakwalifikowaniu
do 31.12.2017
Dostarczenie pełnego tekstu referatu
do 31.01.2018
Wniesienie opłaty konferencyjnej  do 15.02.2018
Informacja o zakwalifikowaniu do sesji regularnej/plakatowej do 28.02.2018
Dostarczenie prezentacji towarzyszącej referatowi obligatoryjne  do 04.03.2018
Dostarczenie plakatu w dniu konferencji
Potwierdzenie przyjęcia referatu do publikacji do 30.04.2018
 Ewentualna rezygnacja (w formie pisemnej)  do 15.02.2018

5 % zniżka w opłatach za uczestnictwo przy dokonaniu wpłaty do dnia 15.01.2018

rejestracja

Nazwisko (wymagane)

Imie (wymagane)

tytuł naukowy (wymagane)

Organizacja (wymagane)

NIP organizacji (wymagane)

Adres (wymagane)

e-mail (wymagane)

telefon-fax (wymagane)

 Jestem zainteresowany udziałem w konferencji z wygłoszeniem referatu. Jestem głównym autorem referatu. Jestem zainteresowany udziałem w konferencji. Jestem współautorem referatu (osoba nie wygłaszająca referatu). Jestem zainteresowany udziałem w konferencji z wygłoszeniem referatu. Jestem doktorantem/studentem i głównym autorem referatu. Jestem zainteresowany udziałem w konferencji. Nie jestem autorem lub współautorem referatu.

 Uczestnictwo osoby towarzyszącej (nie dotyczy współautorów) Chciałbym zaprezentować produkt

Tytuł referatu

Niniejszym autor potwierdza, że:

 nadesłana praca nie była uprzednio publikowana

 materiał został przygotowany zgodnie z zaleceniami organizatorów konferencji

 jest gotowy pokryć koszty druku dodatkowych stron

 automatycznie i nieodpłatnie przenosi wszelkie prawa autorskie do wydawania i rozpowszechniania nadesłanych materiałów na organizatorów konferencji, pod warunkiem, że materiały te zostaną zaakceptowane do publikacji

 upoważnia organizatorów konferencji do redakcyjnego opracowania nadesłanego materiału

Dodatkowe

Forma referatu

Forma referatu

Po wcześniejszym zarejestrowaniu się autorzy powinni przesłać drogą elektroniczną, mieszczące się na jednej stronie, dwa półstronicowe streszczenia w języku polskim i angielskim. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu referatu należy przesłać elektroniczną wersję artykułu w języku angielskim.

Rekomendowana przez organizatorów konferencji objętość zgłaszanego referatu – 15 stron. Opłata za dodatkowe strony (maksymalnie 4) wyniesie za każde 2 strony – 300 PLN. Streszczenia referatów zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych (ISBN).
Zakwalifikowane referaty zostaną po konferencji opublikowane

w wydawnictwie Springer „Communications in Computer and Information Science” (ISBN)
 lub
w czasopiśmie naukowym „Archives of Transport System Telematics” (ISSN)  (11 punktów na liście czasopism punktowanych MNiSzW, część B)

Zakłada się trzy niezależne recenzje dla każdego artykułu.
Bez uiszczenia opłaty konferencyjnej i wygłoszenia referatu przez autora na konferencji referaty nie zostaną opublikowane.
Organizatorzy rezerwują sobie prawo zakwalifikowania niektórych referatów do sesji plakatowej.
Obrady będą odbywać się z symultanicznym tłumaczeniem polsko-angielskim.

pobierz Szablon abstraktu  – plik pdf z możliwością zapisu, do otwarcia koniecznie w Adobe Reader
przykładowo Wypełniony Szablon abstraktu

pobierz Szablon referatu

pobierz Szablon prezentacji
pobierz Szablon posteru

Miejsce

Kraków

http://fero.krakow.pl/wp-content/themes/theme1804/images/logo.png Konferencja będzie miała miejsce w Krakowie i rozpocznie się we wtorek 20 marca.
Uczestnicy konferencji będą zakwaterowani w hotelu FERO EXPRESS
(ul. Bolesława Śmiałego 60, 30-398 Kraków)


FERO EXPRESS HOTEL jest w pełni wyposażonym obiektem trzygwiazdkowym. Doskonała lokalizacja w pobliżu krakowskiej obwodnicy – A4 i lotniska Balice, łatwy dojazd do centrum miasta oraz bezpłatny parking w hotelu sprawiają, że jest to idealne miejsce dla zorganizowanych grup.

Organizatorzy nie pośredniczą w rezerwacji hotelu przed konferencją

 

Kopalnia Soli „Wieliczka”. Podziemne miasto.

Jest starsza od Zakazanego Miasta, Tadż Mahal oraz Machu Picchu. Istniała już wtedy, gdy Jagiełło gromił Krzyżaków pod Grunwaldem, Gutenberg eksperymentował z ruchomymi czcionkami, a Kolumb odbijał od brzegów Europy. Kopalnia Soli „Wieliczka” – liczy sobie ponad 700 lat. Kiedyś duma polskich królów, dziś zabytek z Listy UNESCO odwiedzany przez ponad 1,5 mln turystów rocznie.
O tym, że wielicką kopalnię warto zwiedzić, wiemy od… 600 lat. Jednym z pierwszych turystów był Mikołaj Kopernik. W kolejnych stuleciach podziemne szlaki przemierzały takie znakomitości jak Goethe, Staszic, Śniadecki, Chopin, Matejko, Piłsudski, Paderewski, Wojtyła. Nie stronią od kopalni współczesne sławy, gwiazdy ekranu – niejeden turysta przecierał oczy ze zdumienia, gdy wśród zwiedzających dostrzegł np. Benedicta Cumberbatcha (rewelacyjny Sherlock Holmes) czy Josha Hartnetta (sierżant Eversmann z „Helikoptera w ogniu”). Do pamiątkowej Księgi Zwiedzających wpisali się m.in. Roman Polański, Danny deVito, Stellan Skarsgård, Jim Carrey, Michael York.
Aby zrozumieć niesłabnący od wieków fenomen Kopalni Soli „Wieliczka”, koniecznie trzeba zobaczyć Trasę Turystyczną i znajdujące się na niej solankowe jeziora, majestatyczne drewniane obudowy, wreszcie olśniewającą kaplicę św. Kingi. Ci, którzy chcą na własnej skórze przekonać się, na czym polega praca w kopalni soli, powinni wyruszyć na Trasę Górniczą. Na najmłodszych czeka bajkowa kraina Solilandia.
Powszechnie wiadomo, że sól dodaje smaku. To jednak nie wszystkie zalety słonej przyprawy, która z powodzeniem bywa składnikiem kosmetyków, a także… lekarstwem. W wielickiej kopalni, na głębokości 135 m znajduje się uzdrowisko – nasycone solą powietrze przynosi ulgę m.in. astmatykom i alergikom.

Kontakt

Kontakt

Kontakt:
Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu
ul. Józefa Gallusa 5/3
40-594 Katowice
e-mail: sekretariat@pstt.eu, jerzy.mikulski@pstt.eu
tel: +48 661 401 397
tel: +48 602 226 799
Konto konferencji:

Nazwa konta: Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu
Numer konta PL 61 1940 1076 3028 5730 0000 0000
Nazwa banku: Credit Agricole Bank Polska S.A.
Swift Transfer Code: AGRIPLPR
Tytuł wpłaty: TST2018 + nazwisko wpłacającego