• Konferencja Telematyka Systemów Transportowych

    27 luty – 2 marzec 2019 r.

News

PROGRAM KONFERENCJI

Zajęcia fakultatywne

W środę 27.02. po południu będzie możliwość:
skorzystania (odpłatnie) z Centrum Rekreacji i Odnowy Biologicznej – sauna i masaże. zwiedzenia Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej
Zgłoszenia na recepcji

 

Połączenia kolejowe do i z Bielska-Białej

Wyszukiwarka połączeń – www.intercity.pl

Przyjazdy do Bielska-Białej

Stacja wyjazdowa Pociąg Godzina odjazdu Stacja docelowa Godzina przyjazdu
Warszawa Centralna IC 5:25 Bielsko Biała 9:45
Warszawa Centralna IC 6:10 Bielsko Biała 11:01
Gdynia Główna IC TLK 8:27 Bielsko Biała 18:54
Warszawa Centralna IC 8:14 Bielsko Biała 12:57
Warszawa Centralna EIP 8:50 Bielsko Biała 12:01
Gdynia Główna EIP 15:17 Bielsko Biała 22:13
Warszawa Centralna 19:00
Warszawa Centralna EIC 15:51 Bielsko Biała 19:16
Szczecin Główny IC TLK 20:06 Bielsko Biała 4:34
Szczecin Główny IC TLK 22:28 Bielsko Biała

Pociąg łączony w Poznaniu

9:05
Gdynia Główna 21:31
Warszawa Centralna IC 18:15 Bielsko Biała 22:50

 

Odjazdy z Bielska-Białej

Bielsko Biała IC TLK 0:26 Szczecin Główny 8:54
Bielsko Biała EIC 4:36 Warszawa Centralna 8:10
Bielsko Biała IC 5:12 Warszawa Centralna 9:46
Bielsko Biała EIP 8:00 Warszawa Centralna 11:12
Gdynia Główna 14:46
Bielsko Biała TLK 8:55 Gdynia Główna 19:16
Bielsko Biała IC 15:18 Warszawa Centralna 19:55
Bielsko Biała EIP 16:00 Warszawa Centralna 19:12
Gdynia Główna 22:43
Bielsko Biała IC 17:11 Warszawa Centralna 22:16
Bielsko Biała IC 18:32 Warszawa Centralna 22:39
Bielsko Biała

Pociąg rozłączany w Poznaniu

TLK 19:49 Gdynia Główna 6:48
Szczecin Główny 6:07

 

Prosimy o ponowne sprawdzenie połączeń w późniejszym terminie

AUTOBUSY PKS

Wyszukiwarka połączeń autobusowych – www.pks-bielsko.pl

Czas jazdy ~ 20 minut, Odległość 9 km, Przewożnik PKS w Bielsku-Białej S.A.

Przejazdy z Bielska do Jaworza

OdjazdBielsko-BiałaDworzec Autobusowy PrzyjazdJaworzeAmfiteatr
5:05 5:25
6:20 6:41
6:30 6:50
7:10 7:29
7:30 7:50
9:20 9:41
10:30 10:50
12:15 12:35
13:50 14:12
14:40 15:03
15:20 15:42
16:10 16:33
17:20 17:40
18:30 18:50
20:20 20:40
22:30 22:49

Przejazdy z Jaworza do Bielska Białej

od poniedziałku do piątku sobota
odjazdJaworzeAmfiteatr przyjazdBielsko-Biała Dworzec Autobusowy odjazdJaworzeAmfiteatr przyjazdBielsko-Biała Dworzec Autobusowy
4:55 5:16 5:45 6:06
6:04 6:25 9:04 9:25
7:11 7:32 11:07 11:25
7:24 7:45 13:09 13:30
8:04 8:25 15:43 16:04
9:04 9:25 17:14 17:35
10:17 10:35 19:25 19:46
11:27 11:45    
13:09 13:30    
14:36 14:57    
15:43 16:04    
16:16 16:37    
17:14 17:35    
18:25 18:46    
19:25 19:46    
21:17 21:38    

TAXI

Centrala Lider Taxi w Bielsku-Białej telefon 33 300 30 20

POGODA

pogoda w serwisie eholiday

MAPKA DOJAZDU

O konferencji TST19

O konferencji TST19

Cele konferencji
XIX konferencja „Telematyka Systemów Transportowych” TST’19 odbędzie się w dniach 27 lutego – 2 marca 2019 r. w Jaworzu k. Bielska Białej. Spotkanie będzie próbą wskazania nowych obszarów badawczych, integracja środowiska akademickiego i przedstawicieli praktyki gospodarczej oraz dyskusja nad aktualnymi problemami rozwoju teorii i praktyki w ramach wskazanych obszarów tematycznych.
Celem konferencji TST będzie wymiana doświadczeń i zapoznanie się z najnowszymi technologiami i kierunkami rozwoju inteligentnych systemów transportowych w obszarze infrastruktury wszystkich rodzajów transportu. Służyć ona będzie szerokiej dyskusji, a także umożliwi przedstawienie opinii praktyków i naukowców związanych z wszystkimi rodzajami transportu.
Pojęcie inteligentnych systemów transportowych odnosi się do innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych w transporcie, ułatwiających funkcjonowanie infrastruktury transportowej oraz poprawiających bezpieczeństwo użytkowników ruchu. Inteligentne systemy transportowe przyczyniają się do optymalizacji transportowej mobilności oraz podwyższenia jakości usług transportowych, co z kolei przekłada się na pozytywne skutki gospodarcze, zmniejszenie oddziaływania na środowisko i poprawę bezpieczeństwa ruchu.
Organizatorzy konferencji zapraszają do współpracy wszystkich, którzy chcieliby zaprezentować swoje osiągnięcia w dziedzinach związanych z tematyką konferencji.
W trakcie konferencji przewidywany jest wyjazd do Ostravy (Republika Czeska) i zwiedzanie dawnej Huty Vitkovice (wizyta we wnętrzu wielkiego pieca) oraz ekspozycji „Świat Techniki”.

Tematyka konferencji TST’19

Tematy konferencji związane są z ogólnie pojętą telematyką i jej wykorzystaniem w transporcie. W szczególności referaty powinny dotyczyć następującej problematyki:
– Strategie wprowadzania rozwiązań telematyki transportu
– Ekonomia i polityka transportowa
– Inteligentne systemy transportowe i ich architektura
– Systemy sterowania i zarządzania w transporcie
– Usługi telematyczne
– Wyposażenie pojazdów w środki telematyki
– Bezpieczeństwo systemów telematyki transportu

Organizator:
– Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu

Współorganizator:

– Polska Akademia Nauk, Komitet Transportu

Współpracujące instytucje:
– Ministerstwo Infrastruktury
– Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
– Stowarzyszenie Elektryków Polskich
– Stowarzyszenie ITS Polska
– ERTICO ITS Europe
– Polska Akademia Nauk, Oddział w Katowicach
– Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
– Instytut Kolejnictwa
– Instytut Transportu Samochodowego

Współpracujące uczelnie:
– Akademia Morska w Gdyni
– Akademia Morska w Szczecinie
– Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej
– Politechnika Warszawska
– Politechnika Wrocławska
– Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
– Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
– Uniwersytet Łódzki
– Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
– Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
– Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji AGH – UNESCO

Współpracujące media:
– Communications in Computer and Information Science; Springer Verlag
– Archives of Transport System Telematics
– Inteligentne Miasta i Regiony
– Drogownictwo
– Przegląd Komunikacyjny
– Raport Kolejowy
– Transport i Komunikacja
– Transport Miejski i Regionalny
– Współczesne Systemy Transportowe
– Multimedialne Wydawnictwo Naukowe Wykładnia
– Truck&Business Polska
– Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
Computation

Springer2    CCIS-Logo    ATST       imir

drogow2      pk2      raport_logo2  

TIK6       logo_tmir2       wst2       

          

 

KOMITET NAUKOWY
J. Mikulski – Przewodniczący –  Polish Association of Transport Telematics
E. van Berkum – University of Twente, Netherlands
M. Bregulla – Ingolstadt University of Applied Sciences, Germany
A. Bujak – WSB Universities in Wroclaw
M. Bukljaš-Skocibušic – University of Zagreb, Croatia
F. Busch – Technische Universität München, Germany
M. Chrzan – University of Technology and Humanities in Radom
K. Czaplewski – Gdynia Maritime University
R. van Duin – Delft University of Technology, Netherlands

 M. Franeková – University of Zilina, Republic of Slovakia

G. Gentile – Universita di Roma „La Sapienza”, Italy
M. Givoni – Tel-Aviv University, Israel
J. Gnap – University of Zilina, Republic of Slovakia
P. Groumpos – University of Patras, Greece
A. Grzybowski – Katowice School of Technology
H. Hadj-Mabrouk – Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, France
S. Iwan – Maritime University of Szczecin
M. Jacyna – Warsaw University of Technology
A. Janota – University of Zilina, Republic of Slovakia
J. Januszewski – Gdynia Maritime University
U. Jumar – Inst. f. Automation & Kommunikation, Germany
A. Kalašová – University of Zilina, Republic of Slovakia
R. Kozłowski – University of Lodz
J. Krimmling – Technische Uniwersität Dresden, Germany
O. Krettek – RWTH Aachen, Emeritus Profesor, Germany
A. Lewiński – University of Technology and Humanities in Radom
M. Luft – University of Technology and Humanities in Radom
Z. Łukasik – University of Technology and Humanities in Radom
A. Maczyński – University of Bielsko-Biała
M. Michałowska – University of Economics in Katowice
G. Nowacki – Military University of Technology
D. Peraković – University of Zagreb, Croatia
T. Perzyński – University of Technology and Humanities in Radom
Z. Pietrzykowski – Maritime University of Szczecin
C. Pronello – Politecnico di Torino, Italy
K. Rástočný – University of Zilina, Republic of Slovakia
M. Siergiejczyk – Warsaw University of Technology
A. da Silva Carvalho – University of Porto, Portugal
J. Skorupski – Warsaw University of Technology
L. Smolarek – Gdynia Maritime University
J. Spalek – University of Zilina, Republic of Slovakia
J. Szpytko – AGH University of Science and Technology
W. Ślączka – Maritime University of Szczecin
M. Ślezak – Motor Transport Institute
R. Thompson – University of Melbourne, Australia
R. Toledo-Moreo – Universidad Politécnica de Cartagena, Spain
R. Wawruch – Gdynia Maritime University
W. Wawrzyński – Warsaw University of Technology
A. Weintrit – Gdynia Maritime University
E. Załoga – University of Szczecin
A. Żurkowski – Railway Research Institute

Opłaty

Opłaty konferencyjne

Opłata obejmuje udział w konferencji wraz z zakwaterowaniem, posiłkami, przerwami kawowymi, uroczystą kolacją oraz koszty opublikowania artykułów.

Autor 3300 PLN
Współautor/współautorzy (dodatkowo) 3100 PLN
Członkowie Komitetu Naukowego
3000 PLN
Członkowie PSTT
3100 PLN
Doktoranci, jako pierwsi autorzy
2800 PLN
Osoba towarzysząca. Uczestnictwo bez referatu 2500 PLN
Opłata za każdy dodatkowy artykuł tego samego
autora/grupy autorów (każdy autor/grupa autorów może zgłosić maksimum dwa referaty)
600 PLN
Opłata za dodatkowe materiały konferencyjne
i pokonferencyjne
300 PLN

Powyższe ceny zawierają VAT

Obniżenie przez uczestnika opłaty o kwotę 300 PLN będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym

 

Sponsoring brązowy 15000 PLN
Sponsoring srebrny 20000 PLN
Sponsoring złoty
25000 PLN
Sponsoring platynowy
30000 PLN
Logo w materiałach konferencyjnych
2000 PLN
Wkładka reklamowa w materiałach
konferencyjnych (cz/b)
5000 PLN

Powyższe ceny nie zawierają VAT

 

Opłata dodatkowa w postaci sponsoringu zapewnia zamieszczenie informacji o współpracy w formie adnotacji SPONSOR i logo sponsora we wszystkich materiałach konferencyjnych i na stronie internetowej (w formie aktywnego linku), oraz udział w konferencji (odpowiednio jednego, dwóch lub trzech) przedstawicieli sponsora, druk wkładki reklamowej w materiałach konferencyjnych, dodanie produktów promocyjnych do materiałów konferencyjnych i umieszczenie standu reklamowego.

 

ważne terminy

ważne terminy

Rejestracja zgłoszeń z referatem do 15.12.2018
Dostarczanie streszczeń do 15.12.2018
Rejestracja zgłoszeń bez referatu
do 20.02.2019
Informacja o zakwalifikowaniu do wygłoszenia
do 31.12.2018
Dostarczenie pełnego tekstu referatu
do 31.01.2019
Wniesienie opłaty konferencyjnej  do 15.01.2019
Informacja o zakwalifikowaniu do sesji regularnej/plakatowej do 15.02.2019
Dostarczenie w formie elektronicznej (obligatoryjne)
prezentacji multimedialnej towarzyszącej referatowi, i plakatowi/komunikatowi.
(Na TST 19 plakaty/komunikaty będąprezentowane również w formie elektronicznej)
do 15.02.2019
Informacja o przyjęciu referatu do druku do 30.04.2019
 Ewentualna rezygnacja (w formie pisemnej). Zwrot 50% opłaty.  do 15.02.2019

 

rejestracja

rejestracja

Forma referatu

Forma referatu

Po rejestracji uczestnictwa, autorzy powinni zgłosić abstrakt, korzystając z linku przesłanego emailem potwierdzającym rejestrację.
Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu referatu należy przesłać elektroniczną wersję artykułu w języku angielskim.
Rekomendowana objętość zgłaszanego referatu – 14 stron.
Opłata za dodatkowe strony (maksymalnie 4) wyniesie za każde 2 strony – 300 PLN.
Streszczenia referatów zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych (ISBN). Zakwalifikowane referaty zostaną po konferencji opublikowane:

w wydawnictwie Springer „Communications in Computer and Information Science” (ISBN)
 lub
w czasopiśmie naukowym „Archives of Transport System Telematics” (ISSN)  (11 punktów na liście czasopism punktowanych MNiSzW, część B)
w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach (ISSN)

Bez uiszczenia opłaty konferencyjnej i wygłoszenia przez autora referatu na konferencji referaty nie zostaną opublikowane.
Organizatorzy rezerwują sobie prawo zakwalifikowania niektórych referatów do sesji plakatowej.

Zakłada się trzy niezależne recenzje dla każdego artykułu.

Istnieje możliwość publikacji rozszerzonych wersji artykułów w numerze specjalnym Computation – więcej informacji.

Miejsce

Jaworze

Zakwaterowanie uczestników konferencji w dniu:
26 lutego (wtorek) – Villa Barbara, wyjątkowy hotel w Jaworzu (ul. Wczasowa 171, 43-384 Jaworze k/Bielska-Białej).

Organizatorzy zapewniają ewentualny transfer w dniu wyjazdu na trasie Jaworze – Bielsko Biała, stacja kolejowa (zgłoszenie na recepcji). Opłata konferencyjna obejmuje zakwaterowanie w hotelu Villa Barbara w Jaworzu. Parking oraz basen dla uczestników konferencji jest bezpłatny.

 

wycieczka do Ostravy, do huty Vitkovice

Kontakt

Kontakt

Kontakt:
Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu
ul. Józefa Gallusa 5/3
40-594 Katowice
e-mail: sekretariat@pstt.eu, jerzy.mikulski@pstt.eu
tel: +48 661 401 397
tel: +48 602 226 799