• Konferencja Telematyka Systemów Transportowych

    20-23 marca 2018 r.

O konferencji TST’18

O konferencji TST'18

Cele konferencji
XVIII konferencja „Telematyka Systemów Transportowych” TST’18 odbyła się w dniach 20 – 24 marca 2018 r. w Krakowie, jako już 18-te międzynarodowe spotkanie przedstawiające osiągnięcia i zastosowania systemów telematycznych w praktyce. Konferencja pozwoliła na wymianę doświadczeń i zapoznanie się z najnowszymi technologiami i kierunkami rozwoju inteligentnych systemów transportowych w obszarze infrastruktury wszystkich rodzajów transportu.
Pojęcie inteligentnych systemów transportowych odnosi się do innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych w transporcie, ułatwiających funkcjonowanie infrastruktury transportowej oraz poprawiających bezpieczeństwo użytkowników ruchu. Inteligentne systemy transportowe przyczyniają się do optymalizacji transportowej mobilności oraz podwyższenia jakości usług transportowych, co z kolei przekłada się na pozytywne skutki gospodarcze, zmniejszenie oddziaływania na środowisko i poprawę bezpieczeństwa ruchu.
Celem konferencji było zapoznanie uczestników z najnowszymi tendencjami usprawnienia transportu, wynikającymi z aktualnych światowych osiągnięć telematyki. Służyła ona szerokiej wymianie doświadczeń, a także umożliwi wymianę opinii praktyków i naukowców związanych z transportem.
Organizatorzy konferencji zaprosili do współpracy wszystkich, którzy chcieliby zaprezentować swoje osiągnięcia w dziedzinach związanych z tematyką konferencji. Udział w konferencji był dobrą okazją do zaprezentowania dotychczasowego dorobku i nakreślenia kierunków rozwoju telematyki transportu.

Tematyka konferencji TST’18

Tematy konferencji związane były z ogólnie pojętą telematyką i jej wykorzystaniem w transporcie. W szczególności referaty dotyczyły następującej problematyki:

– Strategie wprowadzania rozwiązań telematyki transportu
– Ekonomia i polityka transportowa
– Inteligentne systemy transportowe i ich architektura
– Systemy sterowania i zarządzania w transporcie
– Usługi telematyczne
– Wyposażenie pojazdów w środki telematyki
– Bezpieczeństwo systemów telematyki transportu

Organizator:
– Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu
przy partnerstwie Miasta Krakowa

Patronat honorowy
– Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury
– Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego
– Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk

Współorganizator

– Kopalnia Soli w Wieliczce

Współpracujące uczelnie:
– Akademia Morska w Gdyni
– Akademia Morska w Szczecinie
– Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej
– Politechnika Warszawska
– Politechnika Wrocławska
– Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
– Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
– Uniwersytet Łódzki
– Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
– Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Współpracujące instytucje:
– Ministerstwo Infrastruktury
– Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
– Instytut Kolejnictwa
– Instytut Transportu Samochodowego
– Stowarzyszenie ITS Polska
– Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
– Stowarzyszenie Elektryków Polskich
– Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego
– Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji AGH – UNESCO

Współpracujące media:
Communications in Computer and Information Science; Springer Verlag
Archives of Transport System Telematics
Inteligentne Miasta i Regiony
– Drogownictwo
– Przegląd Komunikacyjny
– Raport Kolejowy
– Transport i Komunikacja
– Transport Miejski i Regionalny
– Współczesne Systemy Transportowe
– Multimedialne Wydawnictwo Naukowe Wykładnia
– Truck&Business Polska

Springer2    CCIS-Logo    ATST       imir

drogow2      pk2      raport_logo2  

TIK6       logo_tmir2       wst2                 

Patronat honorowy:

                                                 

 

Sponsorzy:

               

                                         

 

KOMITET HONOROWY
T. Corejová – University of Zilina, Republic of Slovakia
A. Grzybowski – Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Z. Łukasik – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
P. Poita – Brest Technical University, Republic of Belarus
L. Sladkeviciene – Vilnius College of Technologies and Design, Lithuania
J. Spalek – University of Zilina, Republic of Slovakia
W. Wawrzyński – Politechnika Warszawska, Komitet Transportu PAN
R. Srp – Network of National ITS Associations, Brussels
W. Ślączka – Akademia Morska w Szczecinie
M. Ślezak – Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie
R. Tomanek – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
A. Żurkowski – Instytut Kolejnictwa w Warszawie

 

KOMITET NAUKOWY
Jerzy Mikulski (Przewodniczący) – Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu
M. Bregulla – Ingolstadt University of Applied Sciences, Germany
A. Bujak – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
M. Bukljaš – Skocibušic University of Zagreb, Croatia
F. Busch – Technische Universität München, Germany
A. da Silva Carvalho – University of Porto, Portugal
M. Chrzan – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
R. van Duin – Delft University of Technology, Netherlands
M. Franeková – University of Zilina, Republic of Slovakia
G. Gentile – Universita di Roma „La Sapienza”, Italy
M. Givoni – Tel-Aviv University, Israel
P. Groumpos – University of Patras, Greece
S. Iwan – Akademia Morska w Szczecinie
M. Jacyna – Politechnika Warszawska
A. Janota – University of Zilina, Republic of Slovakia
J. Januszewski – Akademia Morska w Gdyni
U. Jumar – Instit. f. Automation & Kommunikation, Germany
A. Kalašová – University of Zilina, Republic of Slovakia
R. Kozłowski – Uniwersytet Łódzki
J. Krimmling – Technische Universität Dresden, Germany
O. Krettek – RWTH Aachen, Emeritus Professor, Germany
M. Luft – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
A. Lewinski – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
A. Maczyński – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
M. Michałowska – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
G. Nowacki – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
D. Perakovic – University of Zagreb, Croatia
Z. Pietrzykowski – Akademia Morska w Szczecinie
A. Prokopowicz – Instit. of Global Innovation, Economics & Logistics, USA
C. Pronello – Politecnico di Torino, Italy
K. Rástocný – University of Zilina, Republic of Slovakia
M. Siergiejczyk – Politechnika Warszawska
J. Skorupski – Politechnika Warszawska
L. Smolarek – Akademia Morska w Gdyni
J. Szpytko – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
R. Thompson – University of Melbourne, Australia
R. Toledo-Moreo – Universidad Politécnica de Cartagena, Spain
E. van Berkum – University of Twente, Netherlands
R. Wawruch – Akademia Morska w Gdyni
A. Weintrit – Akademia Morska w Gdyni
K. Wydro – Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Warszawie, prof. em.
E. Załoga – Uniwersytet Szczeciński

Kontakt

Kontakt

Kontakt:
Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu
ul. Józefa Gallusa 5/3
40-594 Katowice
e-mail: sekretariat@pstt.eu, jerzy.mikulski@pstt.eu
tel: +48 661 401 397
tel: +48 602 226 799