• 20-ta Jubileuszowa Konferencja Telematyka Systemów Transportowych

    Z uwagi na aktualną sytuację pandemii COVID – 19 w Polsce i w krajach europejskich oraz gwałtowny wzrost liczby zachorowań w województwie małopolskim organizatorzy konferencji „Telematyka Systemów Transportowych” TST’20 postanowili zorganizować ją w dniach 28 – 29 października 2020 r. w formie zdalnej telekonferencji (dwie 3 godzinne sesje każdego dnia).Centrum przeprowadzenia konferencji będzie w siedzibie firmy informatycznej WASKO SA w Gliwicach.
– Pobierz szczegółowy program konferencji –
– Pobierz szablon prezentacji –

– Springer „Communications in Computer and Information Science” –

– Archives of Transport System Telematics –

W dniach 28-29 października 2020 roku odbędzie się już XX edycja konferencji Transport System Telematics organizowanej nieprzerwanie przez Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu. Stanowi ona międzynarodowe forum wymiany informacji naukowej i technicznej oraz doświadczeń naukowców, projektantów, producentów i użytkowników systemów ITS. Przez te dwadzieścia lat rozwijania i promocji społecznej świadomości w zakresie istniejących i możliwych do zaimplementowania telematycznych rozwiązań, konferencja się rozrosła i stanowi unikalną możliwość przedstawienia i wyjaśnienia najnowszych technologii i usług transportowych oraz integrację środowiska. Tematy konferencji związane są z ogólnie pojętą telematyką i jej wykorzystaniem w transporcie. W szczególności referaty powinny dotyczyć następującej problematyki:
· Strategie wprowadzania rozwiązań telematyki transportu
· Inteligentne systemy transportowe i ich architektura
· Systemy sterowania i zarządzania w transporcie
· Usługi telematyczne · Wyposażenie pojazdów w środki telematyki
· Bezpieczeństwo systemów telematyki transportu
· Ekonomia i polityka transportowa

Komitet naukowy

J. Mikulski Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu
E. van Berkum University of Twente, Netherlands
M. Bregulla Ingolstadt University of Applied Sciences, Germany
F. Busch Technische Universität München, Germany
R. van Duin Delft University of Technology, Netherlands
P. Engelseth Molde University College, Norway
G. Gentile Universita di Roma „La Sapienza”, Italy
M. Givoni Tel-Aviv University, Israel
P. Groumpos University of Patras, Greece
H. Hadj-Mabrouk Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, France
S. Iwan Akademia Morska w Szczecinie
A. Janota University of Zilina, Republic of Slovakia
U. Jumar Inst. f. Automation & Kommunikation, Germany
A. Kalašová University of Zilina, Republic of Slovakia
R. Kozłowski Uniwersytet Łódzki
J. Krimmling Technische Uniwersität Dresden, Germany
O. Krettek RWTH Aachen, Emeritus Profesor, Germany
M. Luft Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Z. Łukasik Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
M. Michałowska Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
P. Pirbyl Czech Technical University, Czech Republic
M. Poliak University of Zilina, Republic of Slovakia
C. Pronello Politecnico di Torino, Italy
K. Rástočný University of Zilina, Republic of Slovakia
A. da Silva Carvalho University of Porto, Portugal
J. Szpytko Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
R. Thompson University of Melbourne, Australia
R. Toledo-Moreo Universidad Politécnica de Cartagena, Spain
A. Weintrit Uniwersytet Morski w Gdyni
P.Zalewski Akademia Morska w Szczecinie
E. Załoga Uniwersytet Szczeciński

Opłaty konferencyjne

Opłata konferencyjna obejmuje udział w spotkaniu przeprowadzanym w systemie on-line (koszty aktywacji serwisu, obsługi IT użytkowników i monitorowania dostępności), publikację artykułów oraz odtworzenie nagrań z prezentacji, udostępnionych po zakończeniu wydarzenia.


Autor 3300 PLN
Współautor/współautorzy (dodatkowo) 3100 PLN
Członkowie Komitetu Naukowego
3000 PLN
Członkowie PSTT
3100 PLN
Doktoranci, jako pierwsi autorzy
2800 PLN
Osoba towarzysząca. Uczestnictwo bez referatu 2500 PLN
Opłata za każdy dodatkowy artykuł tego samego
autora/grupy autorów (każdy autor/grupa autorów może zgłosić maksimum dwa referaty)
600 PLN
Opłata za dodatkowe materiały konferencyjne
i pokonferencyjne
300 PLN

Powyższe ceny zawierają VAT

Forma referatu

Po rejestracji uczestnictwa, autorzy powinni zgłosić abstrakt, korzystając z linku przesłanego emailem potwierdzającym rejestrację.
Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu referatu należy przesłać elektroniczną wersję artykułu w języku angielskim.
Rekomendowana objętość zgłaszanego referatu – 14 stron.
Opłata za dodatkowe strony (maksymalnie 4) wyniesie za każde 2 strony – 400 PLN.
Zakwalifikowane referaty zostaną opublikowane:
w wydawnictwie Springer „Communications in Computer and Information Science” lub
– w czasopiśmie naukowym „Archives of Transport System Telematics”
Bez uiszczenia opłaty konferencyjnej i wygłoszenia przez autora referatu na konferencji referaty nie zostaną opublikowane.

Rejestracja

Miejsce konferencji

Z uwagi na aktualną sytuację pandemii COVID – 19 w Polsce i w krajach europejskich oraz gwałtowny wzrost liczby zachorowań w województwie małopolskim organizatorzy konferencji „Telematyka Systemów Transportowych” TST’20 postanowili zorganizować ją w dniach 28 – 29 października 2020 r. w formie zdalnej telekonferencji (dwie 3 godzinne sesje każdego dnia).

Centrum przeprowadzenia konferencji będzie w siedzibie firmy informatycznej WASKO SA w Gliwicach.

Kontakt

Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu
ul. Józefa Gallusa 5/3, 40-594 Katowice
e-mail: sekretariat@pstt.eu
jerzy.mikulski@pstt.eu
tel: +48 661 401 397
+48 602 226 799