• Konferencja Telematyka Systemów Transportowych

    21-24 marca 2018 r.

Sprawozdanie TST’17

Sprawozdanie TST’17

Od wielu lat cyklicznie spotykamy się na konferencji „Telematyka Systemów Transportowych” w gronie osób zainteresowanych rozwojem inteligentnego transportu Konferencja TST pozwala na wymianę doświadczeń i zapoznanie się z najnowszymi technologiami i kierunkami rozwoju inteligentnych systemów transportowych, a tym samym nawiązuje ona do programu rozwoju ITS w obszarze infrastruktury wszystkich rodzajów transportu.

Pojęcie inteligentnych systemów transportowych odnosi się do innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych w transporcie, ułatwiających funkcjonowanie infrastruktury transportowej oraz poprawiających bezpieczeństwo. Obecnie z uwagi na dynamiczny rozwój transportu zauważalnie nasilają się niekorzystne zjawiska transportowe. Współcześnie wdrażane są nowoczesne systemy zarządzania ruchem przynoszące wiele korzyści związanych z poprawą jakości przemieszczania się. Inteligentne systemy transportowe przyczyniają się do optymalizacji transportowej mobilności oraz podwyższenia jakości usług transportowych, co z kolei przekłada się na pozytywne skutki gospodarcze, zmniejszenie oddziaływania na środowisko i poprawę bezpieczeństwa ruchu.>/p>

Konferencja zainaugurowana została w 2010 r., w tym roku zebraliśmy się po raz 17-ty. Konferencja odbyła się pod patronatem Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Marszałka Województwa Śląskiego, jak również Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk. Jedenaście czasopism naukowych z zakresu transportu oraz wydawnictwo Springer i multimedialne wydawnictwo Wykładnia objęło Konferencję patronatem medialnym.

Konferencję TST’17 rozpoczęliśmy sesją plenarną w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, wpisując się w całoroczny cykl obchodów 80 – lecia tego Uniwersytetu.

Celem konferencji było zapoznanie uczestników z najnowszymi tendencjami usprawnienia transportu, wynikającymi z aktualnych światowych osiągnięć telematyki. Odbyła się szeroka wymiana doświadczeń, a także opinii praktyków i naukowców związanych z transportem. Udział w konferencji był dobrą okazją do zaprezentowania dotychczasowego dorobku i nakreślenia kierunków rozwoju telematyki transportu. Na konferencji przedstawiono i usystematyzowano wiedzę z zakresu inteligentnych systemów transportowych oraz zaprezentowano konkretne rozwiązania i ich wpływ na poprawę efektywności systemu transportu.

Na konferencję zgłoszono blisko 100 referatów z obszaru infrastruktury wszystkich rodzajów transportu, które zostały zaprezentowane, oprócz sesji plenarnej, w 6 sesjach naukowych, 2 sesjach plakatowych i 2  sesjach komunikatów naukowych.

W szczególności referaty dotyczyły:
– Architektury Inteligentnych Systemów Transportowych
– Strategii wprowadzania rozwiązań telematyki transportu
– Usług telematycznych
– Systemów sterowania i zarządzania w transporcie, oraz
– Bezpieczeństwa systemów telematyki transportu

Zapraszamy na konferencję TST w 2018 roku, która odbędzie się w dniach 21 – 24 marca 2018 roku.

Prof. J. Mikulski

O konferencji TST’17

O konferencji TST'17

Tematyka konferencji TST’17

Tematy konferencji związane są z ogólnie pojętą telematyką i jej wykorzystaniem w transporcie. W szczególności referaty powinny dotyczyć następującej problematyki:

– Strategie wprowadzania rozwiązań telematyki transportu
– Ekonomia i polityka transportowa
– Inteligentne systemy transportowe i ich architektura
– Systemy sterowania i zarządzania w transporcie
– Usługi telematyczne
– Wyposażenie pojazdów w środki telematyki
– Bezpieczeństwo systemów telematyki transportu

Organizator:
– Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu

Współorganizatorzy:
– Komitet Transportu PAN
– Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
– Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Współpracujące uczelnie:
– Akademia Morska w Gdyni
– Akademia Morska w Szczecinie
– Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej
– Politechnika Śląska
– Politechnika Warszawska
– Politechnika Wrocławska
– Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
– Uniwersytet Łódzki
– Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Współpracujące instytucje:
– Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
– Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
– Instytut Kolejnictwa
– Instytut Transportu Samochodowego
– Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
– Stowarzyszenie ITS Polska
– Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
– Stowarzyszenie Elektryków Polskich
– Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego
– Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji AGH – UNESCO
– Centrum Badań i Kształcenia Specjalistów Transportu Kolejowego
– m/d/r/k Trusted Advisers Group sp z o.o.

Patroni medialni:
– Communications in Computer and Information Science; Springer Verlag
Archives of Transport System Telematics
Inteligentne Miasta i Regiony
– Drogownictwo
– Przegląd Komunikacyjny
– Raport Kolejowy
– Transport i Komunikacja
– Transport Miejski i Regionalny
– Współczesne Systemy Transportowe
– Bezpieczeństwo w Logistyce
– TSL manager
– Polska Truck & Business

Springer2    CCIS-Logo    ATST       imir     

drogow2      pk2      raport_logo2  

TIK6       logo_tmir2       wst2       bwl            tsl        tb                      

Patronat honorowy:
                     ERTICO        Network of National ITS Associations         PIIT             kapsch2                              its               

Komitet honorowy

Tatiana Corejová University of Zilina, Slovak Republic
Milan Dado University of Zilina, Slovak Republic
Andrzej Grzybowski Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Tomasz Kamiński ITS Polska
Barbara Kos Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tatiana Kováčiková ERA Chair for ITS, Zilina, Slovak Republic
Anna Križanova University of Zilina, Slovak Republic
Zbigniew Łukasik Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Laimuté Sladkeviciene       Vilnius College of Technologies and Design, Lithuania
Juraj Spalek University of Zilina, Slovak Republic
Wojciech Wawrzyński Politechnika Warszawska, Komitet Transportu PAN
Roman Srp Network of National ITS Associations
Miroslav Svitek Czech Technical University in Prague, Czech Republic
Wojciech Ślączka Akademia Morska w Szczecinie
Robert Tomanek Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Komitet naukowy

J.Mikulski – Przewodniczący    Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu
Markus Bregulla Ingolstadt University of Applied Sciences, Germany
Andrzej Bujak Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Mihaela Bukljaš-Skocibušic University of Zagreb, Croatia
Adriano da Silva Carvalho University of Porto, Portugal
Marcin Chrzan Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Ron van Duin Delft University of Technology, Netherlands
Maria Franeková University of Zilina, Slovak Republic
Guido Gentile Universita di Roma „La Sapienza”, Italy
 Peter Groumpos University of Patras, Greece
 Stanisław Iwan Akademia Morska w Szczecinie
 Marianna Jacyna Politechnika Warszawska
 Ales Janota University of Zilina, Slovak Republic
Jacek Januszewski Akademia Morska w Gdyni
Ulrich Jumar Instit. f. Automation & Kommunikation, Germany
Alica Kalašová University of Zilina, Slovak Republic
Remigiusz Kozłowski Uniwersytet Łódzki
Jürgen Krimmling Technische Universität Dresden, Germany
Otmar Krettek RWTH Aachen, Emeritus Professor, Germany
Mirosław Luft Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Dariusz Laskowski Wojskowa Akademia Techniczna
Andrzej Lewiński Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Andrzej Maczyński Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Radovan Madlenák University of Zilina, Slovak Republic
Maria Michałowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dragan Peraković University of Zagreb, Croatia
Zbigniew Pietrzykowski Akademia Morska w Szczecinie
Adam Prokopowicz Instit. of Global Innovation, Economics & Logistics, USA
Karol Rástocný University of Zilina, Slovak Republic
Mirosław Siergiejczyk Politechnika Warszawska
Jacek Skorupski Politechnika Warszawska
Leszek Smolarek Akademia Morska w Gdyni
Janusz Szpytko Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Russell Thompson University of Melbourne, Australia
Rafael Toledo-Moreo Universidad Politécnica de Cartagena, Spain
Yuri A. Vershurin Coventry University, UK
Ryszard Wawruch Akademia Morska w Gdyni
Adam Weintrit Akademia Morska w Gdyni
Elżbieta Załoga Uniwersytet Szczeciński
Juraj Ždánsky University of Zilina, Slovak Republic

Kontakt

Kontakt

Kontakt:
Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu
ul. Józefa Gallusa 5/3
40-594 Katowice
e-mail: sekretariat@pstt.eu, jerzy.mikulski@pstt.eu
tel: +48 602 226 799
Konto konferencji:

Nazwa konta: Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu
Numer konta PL 61 1940 1076 3028 5730 0000 0000
Nazwa banku: Credit Agricole Bank Polska S.A.
Swift Transfer Code: AGRIPLPR
Tytuł wpłaty: TST2017 + nazwisko wpłacającego