• Konferencja Telematyka Systemów Transportowych

    27 luty – 2 marzec 2019 r.

Sprawozdanie TST’19

Sprawozdanie TST’19

W dniach 27.02 – 02.03. 2019 r. odbyła się XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Transport Systems Telematics” TST’19.

Uczestnicy konferencji spotkali się w nowym, ładnym i ciekawym miejscu – w hotelu Villa Barbara w Jaworzu koło Bielska, w Beskidach. Organizatorem tego wydarzenia było Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu, przy wsparciu Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk. Patronatem honorowym konferencję objął Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk i Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski. Ogromnego wsparcia konferencji udzieliła Europejska Platforma Nauk Transportowych (European Platform of Transport Sciences), a szczególnie jej Sekretarz Generalny Sebastian Belz.

„Nowoczesne technologie, Problemy telematyki transportu, Perspektywy dla inteligentnego transportu, „Badania i wdrożenia” to myśli przewodnie konferencji. W jej trakcie wygłoszono 7 referatów plenarnych oraz przedstawiono 25 prezentacji w 5 sesjach tematycznych, 20 plakatów i 10 komunikatów naukowych – tak w liczbach można opisać konferencję.

Konferencję otworzył wieloletni Przewodniczący Komitetu Naukowego i jednocześnie Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Telematyki Transportu prof. Jerzy Mikulski. Konferencja skupiła przedstawicieli środowiska nie tylko z całej Polski, ale i z zagranicy (wymienić można tu takie kraje jak Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina i Norwegia). W tym miejscu należy także zwrócić uwagę na bardzo ciekawą sesję dedykowaną stypendystów Centrum Międzynarodowej Promocji Technicznej i Edukacji AGH – UNESCO Chair for Science – z Kuby, Etiopii, Nigerii, Syrii i Nepalu.

Konferencję wypełniły prezentacje osiągnięć naukowych i praktycznych ze wszystkich rodzajów transportu. W trakcie konferencji swoimi osiągnięciami badawczymi podzielili się naukowcy z Politechniki Warszawskiej, Śląskiej oraz Gdańskiej, Akademii Morskiej w Szczecinie i Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Akademii Górniczo-Hutniczej, Instytutu Kolejnictwa, Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Aspekt praktyczny konferencji podkreślony został udziałem przedstawicieli przemysłu, wśród których należy wymienić czeską firmę AŻD oraz firmy polskie WASKO, APM PRO, Kapsch Telematic Services, enova 365, voestapline SIGNALING, które także wsparły konferencję. Dzięki udziałowi reprezentantów tych firm spełniony został cel integracji środowiska naukowego i przemysłowego. Konferencja również uzyskała wsparcie i patronat medialny wielu polskich czasopism oraz niemieckiego Wydawnictwa Springer i pisma Computation ze Szwajcarii. Ta współpraca przyczyniła się w dużej mierze do sukcesu naukowego i organizacyjnego konferencji.

W trakcie konferencji zdecydowano również, że kolejna z tego cyklu, jubileuszowa konferencja TST’20 powinna odbyć się w maju 2020 roku w Krakowie, do którego uczestników zaprosił w swoim liście Prezydent Miasta Krakowa, Jacek Majchrowski.

Z uwagi na jubileusz 50-lecia pracy dydaktycznej prof. Jerzego Mikulskiego na jego ręce wyrazy uznania i podziękowania przekazał w liście gratulacyjnym Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prof. Robert Tomanek.

Szczególne gratulacje organizatorzy i uczestnicy konferencji skierowali w stronę młodych naukowców, i w tym duchu wyróżniono autorkę najlepszego wystąpienia, Ewę Dudek z Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.

W trakcie konferencji miała miejsce wycieczka techniczna do Ostrawy (Czechy) gdzie uczestnicy zwiedzili Centrum Nauki oraz skansen hutniczy (w tym Wielki Piec).

W podsumowaniu stwierdzić należy, że nie maleje zaangażowanie środowiska naukowego i przemysłowego, co przekonuje o tym, że konferencja nie traci na znaczeniu. Atmosfera panująca podczas konferencji, wysoki poziom merytoryczny, różnorodność wystąpień, szereg nowości – sprawiają, że mimo upływu lat potencjał Konferencji nie maleje.

Jerzy Mikulski

Kontakt

Kontakt

Kontakt:
Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu
ul. Józefa Gallusa 5/3
40-594 Katowice
e-mail: sekretariat@pstt.eu, jerzy.mikulski@pstt.eu
tel: +48 661 401 397
tel: +48 602 226 799